top of page
Search
  • Writer's pictureTuomas Kaukinen

Kertomus kertoimilla kertomisesta

Yrityskaupoista puhuttaessa yrityksen arvon sanotaan usein perustuvan kertoimeen. Yksinkertaistettuna ajatus on tämä: tulos (pohjaluku) x kerroin = yrityksen arvo.


Sanotaan, että kerroin on se, mitä maksetaan, ja kerrottava se, mitä saadaan. Ostaja saa kerrottavaan pohjalukuun perustuvan tulovirran tulevaisuudessa ja maksaa siitä myyjälle kertoimeen perustuvan hinnan kaupantekopäivänä.


Eri toimialojen arvostuskertoimet ovat yleisesti tiedossa, ja ne perustuvat kunkin alan dynamiikkaan. Sen sijaan tulevaa tulosta on työlästä arvioida luotettavasti. Siksi kerroin on näistä kahdesta luvusta helpompi ja kaikilla on siitä myös mielipide. Omasta mielestäni kerroin saa liian ison painoarvon yrityskauppakeskusteluissa. Kertoimesta puhuminen on yksinkertaisesti hedelmätöntä.


Kun ulkopuoliset arvioivat yrityskaupan olleen halpa tai kallis ja muodostavat käsityksensä kertoimen pohjalta, on analyysi aina väärä. Jos julkisuudessa esitetty kauppasumma jaetaan viimeisen julkisesti tiedossa olevan tuloksen kanssa ja näin lasketaan kaupalle ”kerroin”, ollaan lähtökohtaisesti jo väärässä. Kerrottava pohjaluku on muuttujista tärkeämpi.


Pohjalukuun vaikuttavat liiketoiminnan kehittyminen, oikaisut ja tulevat synergiat. Myydyn yrityksen julkiset luvut voivat olla jopa 18 kuukautta vanhoja, eivätkä ne kerro nykytilasta. Myyjä on saattanut kyetä esittämään ostajalle luotettavasti kuluvan tilikauden lukuja ja/tai liiketoiminnan tulevaa kehitystä. Tästä seuraa, että ulkopuolisilla tahoilla ja kaupan osapuolilla on täysin erilaiset tilannekuvat – niiden ero on useita vuosia.


Jo esimerkiksi 25 %:n kasvuvauhti aiheuttaa sen, että julkisten lukujen valossa kerroin näyttää olevan yli kymmenen, mutta ostajan laskelmissa tulosta kerrotaankin viidellä. Toisaalta äärimmilleen viritetty ja tuloshuipun ohittaneen firman kauppahinta näyttää ulkopuolisen silmissä siltä, että kertoimena on käytetty kolmea, kun taas ostajan silmissä kerroin on seitsemän.


Lopulliseen kauppahintaan vaikuttavat yrityksen arvon lisäksi muun muassa yrityksen varallisuus, kaupan rakenne ja rahoitusratkaisut. Nämä voivat tuplata tai puolittaa ostajan tai myyjän kokeman arvon.


Kaupan syntyessä molemmat osapuolet ovat pystyneet arvioimaan ja perustelemaan kertoimen ja kerrottavan samalla tavalla. Joskus kauppa jää tekemättä, ja se sapettaa molempia. Jos kotityöt on tehty hyvin, on helppo todeta: ”Tämän arvoinen kohde on meidän käsissämme, eikä tarvitse kertoa kertoimilla kertomisesta.”


0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page